Dla Firm

Menedżer operacyjny:
Krzysztof Kaczor
tel. +48 501 871 226, +48 58 661 50 55
e-mail: kkaczor@clinica-medica.pl

Medycyna pracy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Pracy pracodawca ma obowiązek zapewnienia pracownikom profilaktycznej opieki zdrowotnej. Jest on zobligowany do poinformowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz zasadach ochrony przed zagrożeniami. Jest także obowiązany stosować środki zapobiegające chorobom związanym z wykonywaną pracą (art. 226 i 227 k.p.).

Pracodawca ma również obowiązek zapewnienia kandydatom do pracy oraz pracownikom lekarskich badań wstępnych, okresowych i kontrolnych. Badania kontrolne przeprowadzane są w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy w danej firmie, na określonym stanowisku.

 

Pracodawca nie może dopuścić do pracy osoby bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku (art. 229 k.p.). Nie ulega wątpliwości, że pracodawca ponosi koszty badań wstępnych, kontrolnych i okresowych oraz inne koszty profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, niezbędnej ze względu na warunki pracy.

Jak dużą rangę nadał ustawodawca opiece medycznej nad pracownikami świadczą również zapisy ustawy o służbie medycyny pracy (Dz.U. nr 96, poz. 593 z 1997 r.). W zależności od uzgodnionego zakresu usług medycyny pracy Clinica Medica indywidualnie negocjuje warunki umowy z Pracodawcą.

Obligatoryjna profilaktyka zdrowotna:

  • Badania okresowe i wstępne w pełnym zakresie;
  • Wizytacja stanowisk pracy;
  • Czynne poradnictwo w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą;
  • Prowadzenie analiz stanu zdrowia pacjentów;
  • W przypadkach obligatoryjnych delegacja lekarza do zakładowych komisji bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • Okresowa kontrola stomatologiczna.
Ten serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Rozumiem
Zbyt niska rozdzielczość aby wyświetlić stronę.